Jak děláme inteligentní mailing?

Petra Vaňková

Autor: Petra Vaňková | Project Manager

Hlavní pracovní náplní Petry je starost o to, aby klientům nic nechybělo, byli o všem včas informováni a aby veškerá komunikace probíhala hladce. Pracovní zkušenosti nasbírala ve Spojených státech a v současnosti dokončuje magisterské studium na VŠE.

Na začátku týdne jsme na našich facebookových stránkách sdíleli článek o výhodách inteligentního mailingu a trendech v této oblasti. Dnes Vám ukážeme, jak tuto službu provádíme my, jaké statistiky sledujeme a k čemu nám slouží.


Ale nejprve, jaký nástroj využíváme. Na trhu existuje řada nástrojů pro inteligentní mailing, my jsme si vybrali IBM Silverpop Engage. Tato digitální marketingová technologie propojuje marketingovou automatizaci, email, mobilní a sociální komunikaci. Cílem je dostat díky personalizované komunikaci a podle chování kontaktu maximální výkon, výnos či pozitivní vztah od každého zákazníka.


Nastavení služeb inteligentního mailingu se odvíjí od analýzy a projektového plánu, kde jsou definovány techniky (programy), které chce klient rozjet a cíle, kterých chce dosáhnout.

Jaký je postup práce s klientem?

Nejprve zanalyzujeme a vypracujeme projektový plán, na základě kterého vybereme vhodné nástroje pro budoucí mailing. Následně zajistíme dostatečně obsáhlou databázi kontaktů a stanovíme pravidla a termínový harmonogram prací. Poté může proběhnout samotná realizace mailingu a následný reporting a vyhodnocení výsledků. Na základě této analýzy pak můžeme mailing upravovat tak, aby byl co nejvýkonnější a nejúčinnější.

Klíčové charakteristiky

Deliverability

Deliverability nám poskytuje informace o míře doručení emailu. V rámci této kategorie jsou zajímavé hodnoty Suppressed, Hard bounce a Soft bounce. Hodnota Suppressed dává informaci o počtu mailů, které byly potlačeny, tedy neprošly přes spamovou ochranu. V případě Hard bounce se jedná o počet adres, které již neexistují. Soft bounce nám říká, kolika adresátům se mail nepodařilo doručit. Důvodem může být například přeplněnost schránky. V takovém případě se systém pokusí mail doručit ještě 3x během následujících 21 dnů.

Top Domains

Tato statistika nás informuje o hlavních doménách, na které byly maily doručeny. Na českém a slovenském trhu se jedná hlavně o domény seznam.cz a gmail.com.

Clickthrough

Tato část je velmi významná, jelikož se zde zobrazuje tělo emailu, tedy daný newsletter s mapou ukazující proklikovost. Je tedy vidět, na které odkazy adresáti klikali nejvíce a na které naopak nejméně. Zpravidla se nejvíce kliká na políčka s jasnou výzvou k akci, tedy políčka typu Více informací, Koupit, Objednat apod. Méně se pak kliká na odkazy vedoucí na webové stránky inzerenta či jeho sociální sítě.

Blog