PPC reklama

Kamil Prouza

Autor: Kamil Prouza | Head of Performance Marketing

Kamil má u nás na starosti výkonnostní marketing - od nastavení a optimalizace PPC kampaní, přes reklamu na sociálních sítích až po reporting. Zkušenosti nabral zejména ve společnosti Acomware a prací na vlastních klientech.

PPC neboli Pay-Per-Click je internetová reklama placená za kliknutí. Jedná se o formu platby za výkon. Inzerent neplatí za její umístění ani za počty zobrazení, ale pouze za přivedené návštěvníky. PPC reklama je často spojována s kontextovou reklamou. Jedná se o takovou reklamu, jejíž text je v souladu s obsahem stránek, na kterých je umístěn. Jejím cílem, jak je z názvu patrné, je obsah čili kontext stránek. K tomu využívá klíčová slova, podle nichž se bude daná reklama zobrazovat. V České republice v současnosti fungují čtyři hlavní PPC systémy – Google AdWords, Seznam Sklik, Facebook Ads, Etarget. Pro efektivní PPC reklamu je důležité stanovit si správná klíčová slova, název a text reklamy. Platba za kliknutí je pak stanovena jako fixní cena, kterou určí provozovatel reklamy. Reklama se zobrazuje na partnerských webech nebo přímo ve vyhledávačích, a to podle zadaných klíčových slov.

Rozlišujeme tři typy textové PPC reklamy – ve vyhledávačích, v katalozích, a v obsahových stránkách. Ve vyhledávačích se reklamy zobrazují podle klíčových slov, která jsou zadána inzerentem, v katalozích jsou slova interně přiřazena kategorii a v obsahových stránkách se zobrazí podle obsahu (kontextu) článku.

Výhody a nevýhody PPC reklam

Výhody

PPC reklamy jsou velmi účinné, protože přivádí větší množství návštěvníků než jiné, stejně nákladné reklamy.

Je jednoduché měřit jejich výsledky, jelikož umožňují spočítat na korunu přesně návratnost investic.

Její spuštění je velmi rychlé.

Jedná se o flexibilní reklamu, která inzerentovi umožňuje reagovat na náhlé výkyvy v poptávce.

Také lze jednoduše sledovat, jak je reklama účinná.

Nevýhody

Pokud je PPC kampaň náročná je nutné každý den kontrolovat reklamní sestavy, aby bylo dosaženo maximálního účinku.

Pokud si inzerent vytváří PPC reklamu sám, je často celkem obtížné dobře a efektivně nastavit reklamu a také by měl znát výhody a nevýhody jednotlivých PPC systémů.

Další díl