Real Time Bidding

Petra Vaňková

Autor: Petra Vaňková | Project Manager

Hlavní pracovní náplní Petry je starost o to, aby klientům nic nechybělo, byli o všem včas informováni a aby veškerá komunikace probíhala hladce. Pracovní zkušenosti nasbírala ve Spojených státech a v současnosti dokončuje magisterské studium na VŠE.

Real time bidding, zkráceně RTB je nástroj online marketingu sloužící k prodeji a nákupu bannerové reklamy v aukci probíhající v reálném čase. Princip je podobný jako u klasických aukcí v reálném životě. Na jedné straně stojí vydavatel, kterého by v reálné aukci představoval licitátor. V této podobě je vydavatelem systém SSP, tedy supply side platform. Tento systém pak vytvoří pro dané zobrazení banneru (impresi) aukci a nabídne ji DSP, neboli demand side platform. V reálné aukční síni by systémy DSP představovaly přihazující. Neplní však roli inzerenta, je to pouze platforma pro vytvoření kampaně a provedení aukce.

Když DSP obdrží nabídku volné imprese, provede výběr ze všech inzerentů, jejichž kritériím daná imprese vyhovuje. Ten, kdo přihodil nejvíce, je vítěz a DSP nabídku pošle zpět SSP. Systém SSP pak vybere z doručených nabídek ty, které nejvíce vyhovují kritériím vydavatele a inzerát, který má nejvyšší nabídku, zobrazí.

Proces RTB se skládá z následujících kroků:

Návštěva stránky vydavatele

Nabídka volné imprese pro aukci

Vyhodnocení jednotlivých inzerentů pro reklamní plochu

Vyhodnocení kritérií a aukce podle nabízené ceny za tisíc zobrazení

Zobrazení reklamního sdělení inzerenta, který nabídl nejvyšší cenu

Výhody RTB

Ačkoliv to vypadá, že se jedná o velmi komplikovaný a pomalý proces, vše v reálu proběhne za cca 100 milisekund. Z toho důvodu označení aukce v reálném čase. Výhodou RTB je jeho efektivita a přesnost. Poskytuje inzerentům možnost nakupovat mediální prostor s přesným cílením. Při klasickém nákupu bannerové reklamy získá inzerent určitý počet zobrazení za konkrétní období. Nemůže však dále ovlivňovat výkonnost kampaně a očekávaný přínos je pevně vázán uzavřenou nabídkou. RTB však nabízí dražbu pouze takových zobrazení, která jsou pro inzerenta relevantní. Inzerent pak může dále celou kampaň přizpůsobovat tak, aby z ní vytěžil co nejvíce.

RTB využívá cílení na uživatele. Jde totiž o to, komu se daná reklama zobrazí. Za tímto účelem cílí na určité cookies, tématické weby, geograficky nebo časově. Jednou z takových metod je retargeting, čili zobrazení reklamy jen těm uživatelům, kteří byli přidání do tzv. publika.

RTB systémy

Jelikož do RTB může vstoupit téměř kdokoliv, kdo se chce propojit s ostatními hráči, vzniklo během let několik desítek systémů SSP a DSP. K nejpoužívanějším SSP systémům řadíme např. Rubicon Project, PubMatic, Improve Digital nebo AdMeld. Mezi DSP systémy, které se u nás nejčastěji používají, řadíme AdForm, Sociomatic, MediaMath nebo Criteo.

Blog