SEO - Co to vlastně znamená?

Zdeněk Choleva

Autor: Zdeněk Choleva | Chief of Development

Zdeněk zodpovídá za vývoj webů a aplikací jak z pohledu front-endu tak z pohledu back-endu. Hledí na dodržování standardů a zodpovídá za finální výstup oddělení vývoje. Dříve pracoval pro klienty jako jsou NIVEA, Volksbanken Deutschland, MARK/BBDO aj.

SEO neboli Search Engine Optimization představuje nástroj moderního marketingu sloužící ke zviditelnění webu. Jejím cílem je proměnit cílené návštěvníky ve spokojené zákazníky, získat více objednávek a tím si zajistit vyšší zisk. Nejedná se však o reklamu, SEO cílí na návštěvníky mající zájem o konkrétní služby či produkty. Jde nejen o to, aby se daný web zobrazil na prvních pozicích ve vyhledávání, ale hlavně o to získat kvalitní návštěvníky. SEO pracuje se dvěma základními typy faktorů, tzv. on page a off page faktory.

ON/OFF – vypnout nebo zapnout faktor?

On page faktory mají přímou návaznost na obsah a kód stránky. Důležitá je sémantika, tedy správné použití HTML značek z hlediska jejich významu, dále kvalita kódu (struktura, validita, absence neplatných odkazů, …) a hodnota textů (klíčová slova, jejich rozmístění a hustota, …). Základem každého webu je hlavička. Ta obsahuje titul a meta description. Kromě toho pak obsahuje příkaz „robots“, který definuje, jaké odkazy indexovat a jaké ne. Neindexované stránky slouží převážně k administraci webu. Mimo jiné k těmto faktorům lze zařadit stáří stránky, klíčová slova v URL dokumentu a další.

Naopak off page faktory se nenacházejí přímo na hodnocené stránce. Jedná se o takové ukazatele, které napomáhají vyhledávačům určit umístění webu ve výsledcích vyhledávání. K hlavním druhům off page faktorů řadíme kvalitní zpětné odkazy, texty odkazů i jejich bezprostředního okolí, dále pak reputaci stránky, tematickou příbuznost odkazujícího webu, stáří odkazu nebo vnitřní odkazy v rámci celého webu.

Další díl